۰.۸۵ به جای ۱.۲۸گل /رونالدو در دور رفت گلزن‌تر از نیم فصل دوم بود