اراضی شهرداری یاسوج بهترین مکان برای سرمایه‌گذاری سازمان اقتصادی کوثر