عامل اصلی اشغال فلسطین انگلستان است/ امت اسلامی مبادا به قتل عام مسلمانان راضی شود