رژیم صهیونیستی دستور ساخت 85 واحد مسکونی دیگر را صادر کرد