سانحه رانندگي جاده سرابله در استان ايلام، جان دو نفر را گرفت