گروه‌های موسیقی نواحی برای مبعث پیامبر(ص) نغمه سرمی‌دهند