70 درصد اعتبارات شهرداری‌ها در پروژه‌های عمرانی صرف می‌شود