استقبال بان‌کی‌مون از ادامه مذاکرات صلح میان سران ترک‌تبار و یونانی‌تبار قبرس