اعزام کاروان هزار نفری از مردم قم برای سالگرد ارتحال امام راحل