امیر قطر: کشورهای شورای همکاری از توافق هسته‌ای ایران استقبال می کنند