نشست کمپ دیوید:‌ استقبال از توافق هسته ای/ تسریع در فروش سلاح / راه‌اندازی سامانه دفاع موشکی