روز «گلونی» جشن گرفته می‌شود/ جشنی ملی همزمان با بعثت پیامبر(ص)