عامل اصلی اشغال فلسطین انگلستان است/امت اسلامی مبادا به قتل عام مسلمانان راضی شود