مراسم چهلمین روز درگذشت مادر رییس جمهور اسبق ایران سید محمد خاتمی در اردکان برگزار شد