مگر می‌شود تصویر محبوبی را از دل مردم پاک کرد/ برخی رسانه‌ها به اختلاف‌افکنی مشغولند/ به گونه‌ای عم