واکنش دروازه بان پرسپولیس به کنار گذاشتن اش از دیدار با استقلال