برگزاری دومین کنگره بین المللی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت/ ارائه 90 سخنرانی و 500 مقاله پوستر