رییس نمایشگاه کتاب: ادعیه شیعی یادگاری از علامه ابطحی است