کفاشیان: قهرمان لیگ در تبریز است/کی روش برای هواخوری به ترکیه رفته!