کفاشیان برای شرکت درمراسم پایانی لیگ به تبریز می رود/ کی روش برنامه دوساله داده است