شاعران آستارا به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی گرد هم آمدند