تاکید آیت‌الله مصباح بر لزوم پشتیبانی علمی و عملی حوزه از نظام