اختصاص بیش از 105 میلیارد تومان به راه‌های روستایی کرمان