برگزاری اختتامیه سومین دوره جشنواره مشکات به میزبانی منطقه 5