وجود بیش از ۸۰ خانه مخروبه در ماسوله/شهرک تاریخی ماسوله با پویایی مردم حفظ می‌شود