تدارک ویژه مسئولان تبریزی برای هواداران در صورت پر شدن ورزشگاه یادگار امام