ناتالی پورتمن بازیگر نقش همسر رییس جمهوری پیشین آمریکا می شود