پروژه تجاری و رفاهی فرهنگیان جنوب شرق کشور کلنگ‌زنی شد