باور آیت‌الله مهدوی کنی به کسوت و تجربه، در عین اعتماد به جوانان