استاندار گیلان از اجرای طرح جامع ویژه حفاظت از ماسوله خبر داد