صالحی به مراجع تقلید درباره نمایشگاه کتاب گزارش داد/آیت‌الله وحید خراسانی:‌ کار بسیار بزرگی کرد‌ید