۴ میلیون تن کالا در اردبیل جابجا شد/ مرداد و شهریور اوج حمل بار