فرستاده سازمان ملل به یمن پایبندی تمامی طرف‌ها به آتش بس را خواستار شد