کتاب خاطرات تمام ایثارگران یزد منتشر می‌شود/ مرکز فرهنگی دفاع مقدس در یزد ایجاد می‌شود