کشتی‌گیران قم در آلیش قهرمانی کشور با حریفان سرشاخ می‌شوند