قبول محبت به ائمه معصومین از سوی خداوند در گرو پیروی از اهل‌بیت است