مسابقات دوومیدانی پیوند اعضاء قهرمانی کشور در قزوین آغاز شد