علمای مسلمانان نفرت خود از آل‌سعود در حکم اعدام «شیخ نمر» را اعلام کنند