اسکوچیچ: هیچ مذاکره ای با استقلال تهران نداشته ام/امسال سه بار ترکیب فولاد را عوض کردم