واکنش دروازه بان پرسپولیس به کنار گذاشتنش از دیدار با استقلال