تالار مولوی را تا مهر افتتاح می‌کنم/ حمایت از موسیقی فاخر