زيرساخت‌هاي چشمه آب گرم دلفان فراهم شود/ الگوي جامع احداث کمپينگ‌هاي گردشگري لرستان تهيه شود