مسابقات بین المللی قرآن با حضور بیش از ۷۵ کشور آغاز می‌شود