یادواره بزرگداشت مقام شهدای شیخ شبان چهارمحال و بختیاری به کار خود پایان داد