پس از صهیونیست‌ها، اعراب هم از توافق هسته‌ای حمایت کردند