آیت‌الله خاتمی: نمایشگاه کتاب گام ارزشمندی در مسیر نشر فرهنگی کشور است