فلسفه انقلاب مردم ایران مبارزه با استکبار جهانی است/ ایران مرز‌های اسلام را محدود به کشور خود نمی‌د