دربی80/درگیری هواداران به خاطر یک اتفاق تکراری/ حمایت آبی‌ها از مجیدی!