اعزام کاراته‌کای مازندران به مسابقات بین‌المللی کاپ مالزی