امیر قطر موضع دولت‌های عرب درباره توافق هسته‌ای را اعلام کرد